Декоративна мазилка ProCOLORISSIMO

Декоративна мазилка ProCOLORISSIMO

ТИП

Декоративна структурирана фина мазилка на акрилатна основа. Отличаваща се със специфичен блестящ холографски ефект.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходяща е за интериорна и екстериорна декорация.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Стената трябва да е добре шпаклована. Нанасят се две ръце грунд PROFUFUNDIS, като втората ръка се полага след изсъхване на първия слой.

ПОЛАГАНЕ

Нанася се с маламашка от инокс на равномерен или релефен слой с дебелина 1-3 мм.

ПРЕПОРЪКА

Опаковката да се разбърка преди употреба. Оптимален температурен диапазон за нанасяне 18°C – 30°C. При попадане върху кожата да се измие възможно най-бързо с вода (въпреки че използваните вещества в

PROSPARKLE отговарят на всички санитарно-медицински норми за безвредност, тя изсъхва и впоследствие отстраняването й е затруднено). Не се допуска добавяне на други материали.

РАЗХОДНА НОРМА

Приблизително 0,8–1 kg/m2, в зависимост от дебелината на слоя.

СРОК НА ГОДНОСТ

Виж капака на кофата

СЪХРАНЕНИЕ

В сухи помещения, при температура от 5°C до 30°C.
Да се предпазва от пряка слънчева светлина.

ОПАКОВКА

5 kg, 15 kg разфасовки.

Декоративна мазилка ProCOLORISSIMO

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Специфично тегло 1200 кг/м3 ± 3%
Външен вид Хомогенна пастообразна смес
pH 6,6-7,6
Разреждане готова за употреба
Инструменти за нанасяне маламашка или шпакла от инокс
Емисия на летливи органични съединения в съответствие с директивите 2004/42/ЕО Категория: А/л; Отговаря на изискванията за максимално допустими стойности на ЛОС;
Лимит етап 2 (от 1 януари 2010 г.) – 100 г/л (мах)

Декоративна мазилка ProCOLORISSIMO