Драскана фасадна мазилка ДЕНКОЛ

Драскана фасадна мазилка ДЕНКОЛ

ТИП

Циментова

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Външна декоративна мазилка за полагане върху вароциментови хастарни, саниращи мазилки и като финишен слой върху топлоизолационни системи ДЕНЕЛ.

СВОЙСТВА

  • лесна направа на сместа
  • висока паропропукливост
  • екологично чист продукт

ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ

2-2,5 mm

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата да е суха, твърда, добре почистена от замърсявания – прах, мазни петна и т.н. При порьозни основи и основи с неравномерна структура е необходимо да бъдат третирани с ДЕНЕЛ ГРУНД за егализиране на водопоглъщането.

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА

Една опаковка от 25 kg се разбърква в 5,5 l вода и с получения разтвор се измазват около 6,60 m² площ при дебелина 2,5 mm. В дълбок съд с гладки стени се налива точното количество вода за една опаковка, добавя се сухата смес на части и се бърка с механична бъркалка, докато се получи мека хомогенна смес. От време на време разтворът
се пребърква.

ПОЛАГАНЕ

За по-добра организация на полагането е желателно да работят двама мазачи в екип. Първият мазач полага разтвора ръчно с маламашка до 30 минути след изготвянето му. Веднага след като вече е положено 1 до 1,5 m², вторият заглажда и драска в зависимост от желаната структура чрез хоризонтални, вертикални или кръгови движения (търкания) с пластмасова пердашка.
Първият мазач да не изпреварва втория с повече от 1,5 m².
Полагането да се извършва на суха основа и температура от 5ºС до 25ºС. Да се избягва работа при директно и силно слънцегреене по фасади и време на работа 1-2 часа след полагане.

ПРЕПОРЪКА

Използвайте цялото съдържание на опаковката при приготвяне на сместа. Не мокрете допълнително мазилката при обработката й!
Не се допуска добавяне на други материали в готовия разтвор. Стриктно спазвайте определеното количество вода!

РАЗХОДНА НОРМА

3,8 kg суха смес за 1 m² при зърнистост 2,5 mm

СРОК НА ГОДНОСТ

1 година

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на сухо и проветриво място.

Драскана фасадна мазилка ДЕНКОЛ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Зърнистост до 2,5 mm
Обемна плътност 1400 kg/m3
Якост на натиск 4,6 N/mm² БДС EN 1015 – 11
Якост опън при огъване 2,1 N/mm² БДС EN 1015 – 11
Капилярна абсорбция на вода – кg /m² .min0,5 0,365 БДС EN 1015 – 18
Якост на сцепление с основа бетон 0,54 N/mm² БДС EN 1015 – 12
Коефициент на преминаване на водни пари μ – кg/m².s.Ра

Число на дифузионно съпротивление на водни пари – μ

255

54

БДС EN 1015 – 19

05
Ид. № 005 НСИОССП
156/13.02.2007 г. и
БДС ЕN 998-1
Протокол от изпитване
№ 465/31.05.2011 г.
на НИИСМ София