Лепило за плочки вътрешна употреба ЛП01 C1

Лепило за плочки вътрешна употреба ЛП01 C1

ТИП НА ЛЕПИЛОТО

Циментово лепило, клас С 1

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За тънкослойно полагане на порьозни керамични, фаянсови и теракотни плочи по подове и стени. Подходящо е за лепене на плочки върху бетон и вароциментови мазилки в сухи и влажни помещения. Използва се също за шпакловане и запълване на неравности в основата, преди полагане на плочите.

СВОЙСТВА

  • лесна направа на сместа
  • нисък разход на труд и време
  • отлична адхезия
  • екологично чист продукт

 ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ

До 8 mm

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата да е суха, твърда, добре почистена от замърсявания – прах, мазни петна и т.н.
Не се препоръчва плочите да се полагат плътно без фуги. При много слаба и порзьозна основа да се обработи с ДЕНЕЛ ГРУНД.

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА

Една опаковка от 25 kg се разбърква с 5 l вода. Сухата смес се разбърква с водата в пластмасов съд с механична бъркалка или на ръка. Сместа се оставя да престои около 10 минути, след което се разбърква отново и, ако е необходимо, се добавя още вода. Така приготвената смес може да се ползва в рамките на 30 минути.
ПОЛАГАНЕ

Разтворът се нанася върху основата с назъбена шпакла. Покрива се такава площ, която може да се налепи за около 15 минути. Полагането да се извършва на суха основа и температура от 5ºС до 30ºС.

ПРЕПОРЪКА

Не се допуска добавяне на други материали в готовия разтвор.

РАЗХОДНА НОРМА

3,5 kg/m² при размер на зъбите на шпаклата 5 mm
5,6 kg/m² при размер на зъбите на шпаклата 8 mm
СРОК НА ГОДНОСТ 1 година

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на сухо и проветриво място

Лепило за плочки вътрешна употреба ЛП01 C1

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИЗърнитостдо 0,3 mm Висока начална якост на сцепление при опън след 28 дни

2,8
N/mm²

БДС EN 1348 + А1Висока якост на сцепление при опън след потапяне във вода2,3 N/mm²БДС EN 1348 + А1Висока якост на сцепление при опън след термично третиране2,4 N/mm²БДС EN 1348 + А1Висока якост на сцепление при опън след 25 цикъла
замразяване-размразяване2,0 N/mm²БДС EN 1348 + А1

05
Ид. № 005 НСИОССП
156/13.02.2007 г. и
БДС EN 12004.
Протокол от изпитване
№ ПИТ-ЕС-167-1/30.07.2008 г.
НИИСМ София