Санираща мазилка СБ 02

ТИП НА МАЗИЛКАТА

Ремонтен разтвор за запълване и изравняване на бетон.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Ремонтен състав за възстановяване профила на бетон и армиран бетон и за запълване на пукнатини и разрушени части с дебелина на слоя от 5 до 30 мм при еднократно нанасяне. Може да се полага както върху вертикални, така и върху хоризонтални повърхности.

СВОЙСТВА

  • за употреба на закрито и открито
  • устойчив на ниски температури и химикали против заледяване на пътищата
  • за ръчно и механично полагане
  • еднокомпонентен
  • усилен с фибри
  • модифициран с полимери
  • много добри работни параметри

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Корозиралият и карбонизиран бетон и всички нестабилно закрепените слоеве се отстраняват по механичен път. Ръждата от армиращата стомана трябва да бъде отстранена чрез пясъчно-струйна обработка след което прътите трябва да се почистят с въздух под налягане. Армиращите пръти и образувалите се кухини се покриват двукратно със СБ 01, след което се запълват със саниращ разтвор СБ 02. Ремонтният разтвор трябва да се нанесе върху леко влажния контактен слой, но не по-късно от от 30 до 60 мин. В случай, че това време бъде надхвърлено, контактният слой трябва да се нанесе още веднъж, след като нанесеният слой е изсъхнал напълно.

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА

Една опаковка от 25 кг. се разбърква в 5,0 литра вода. В дълбок съд с гладки стени се налива определеното количество вода за една опаковка, добавя се сухата смес на части и се разбърква с електрическа бъркалка до получаване на хомогенна смес. Сместта се изчаква около 5 мин. и се разбърква отново. Разтворът може да се приготви и машинно.

ПОЛАГАНЕ

Готовият разтвор трябва да се нанесе в рамките на 30 мин. с мистрия или машинно върху контактния слой. При участъците с по-големи размери е препоръчително да се използва вибриране. Повърхността на положената смес трябва да се заглади със стоманена или пластмасова маламашка или гъба в рамките на 5-20 мин. При нанасяне върху вертикални повърхности, разтворът може да бъде с дебелина до 30 мм. Когато разтворът се нанася на няколко слоя, времето между последователните нанасяния не трябва да превишава 3 часа. В противен случай е необходимо да се изчакат 24 часа, основата да се навлажни отново, да се нанесе контактния слой и разтвора да се нанесе отново. След 2 денонощия, CБ 02 може да се покрие с финия циментов разтвор CБ 03.

ПРЕПОРЪКА

Саниращият разтвор СБ 02 трябва да се използва в сухи условия, при температури от +5°C до +30°C и относителна влажност под 80%. Разтворът трябва да се защити от прекалено бързо изсъхване. До пълното му изсъхване, разтвор – около2 ът трябва да се защити срещу дъжд. Разтворът не трябва да се смесва с други разтвори или добавки. Излишният материал може да се почисти с вода, докато е още влажен. След като продуктът се втвърди, отстраняването е възможно само по механичен път.

РАЗХОДНА НОРМА

кг/м2 за всеки 1 мм дебелина на слоя.

СРОК НА ГОДНОСТ

1 година

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на сухо и проветриво място.

Съществени характеристики Експлоатационни показатели
Якост на натиск 40,8 N/тт2
Клас R3 >— 25 МРа
Сцепление 2,65 N/тт2
Капилярна абсорбция 0,09 kg.m“2. h-0,5
Съдържание на хлорни йони 0,04 %
Сцепление след термична съв- местимост — част 1 2,68 N/тт2
Реакция на огьн Клас А1
Опасни вещества Отговаря на т. 5.4
Дълготрайност — устойчивост на карбонизация Може да се ползва за неармиран бетон или за армиран бетон с покритие съгласно БДС EN 1504-2 (Protective paint)

БДС EN 1504-3:2006