СБ01 Свързващ разтвор за защита на армировката

рундиращ разтвор за полагане върху бетон и арматура

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • свързващ грунд и защитен слой за армировката
  • еднокомпонентен
  • модифициран с полимери
  • много добра адхезия към стомана и бетон
  • устойчив на ниски температури

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

За антикорозионна защита на армировъчна стомана и като контактен слой за бетон и армиран бетон преди полагане на другите компоненти от системата. CБ 01има висока адхезия към стомана и бетон. Нанасянето му между бетона и ремонтния разтвор осигурява възможност за постигане на висококачествена зона на сцепление в пределите на повърхностния слой. Разтворът осигурява ефективна антикорозионна защита на армираната стомана. СБ 01 е част от системата за саниране на бетони и отговаря на всички изисквания на БДС EN 1504.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Свързващият разтвор СБ 01 има добра адхезия към носимоспособни, чисти бетонни основи, без пукнатини и вещества, които могат да влошат адхезията. Корозиралият и карбонизиран бетон и всички нестабилно закрепените слоеве се отстраняват по механичен път, чрез абразивноструйна обработка или шлифоване. Ръждата от армиращата стомана трябва да бъде отстранена чрез пясъчно-струйна обработка след което прътите трябва да се почистят с въздух под налягане. Преди нанасяне на CБ 01, бетонът трябва да се напръска с вода без образуване на локви. При нанасяне на разтвора стоманата може да бъде влажна. CБ 01 трябва да се нанесе не по-късно от 3 ч. след почистване на арматурата.

УПОТРЕБА

Приготвяне на разтвора: Една опаковка от 25 кг. се разбърква в 6.5 литра вода. В дълбок съд с гладки стени се налива определеното количество вода за една опаковка, добавя се сухата смес на части и се разбърква с електрическа бъркалка до получаване на хомогенна смес.

Сместта се изчаква около 5 мин. и се разбърква отново.
Защита на арматурата: Приготвеният разтвор трябва да се нанесе в рамките на 45 мин.  с четка върху почистената арматура. Разтворът трябва да се нанесе равномерно, като се покрие цялата повърхност на арматурните пръти. След втвърдяване на първия слой (след около 3 ч.) трябва да се нанесе вторият слой.
Контактен слой: При нанасяне на контактния слой, приготвеният разтвор CБ 01 трябва да се нанесе с четка върху почистената, влажна бетонна основа и защитената преди това армировъчна стомана. Следващият слой от саниращата система трябва да се нанесе след първоначално изсъхване на контактния слой, когато разтворът е леко влажен, т.е. в рамките на 30-60 мин. след нанасянето. Ако следващия слой не бъде положен в рамките на това време, контактният слой трябва да се нанесе още веднъж, но само ако преди това нанесеният слой се е втвърдил напълно.

ЗАБЕЛЕЖКИ

CБ 01 трябва да се използва в сухи условия, при температура на въздуха и основата от +5 до +30°C и относителна влажност под 80%. При други условия, втвърдяването на материала може да протича по-бързо или по-бавно. Разтворът не трябва да се смесва с други разтвори или добавки.
Излишният материал може да се почисти с вода, докато е още влажен. След като продуктът се втвърди, отстраняването е възможно само по механичен път.
CБ 01 съдържа цимент и реагира алкално с вода, затова кожата и очите трябва да бъдат защитени. При попадане в очите, да се изплакнат обилно с вода и да се потърси консултация с лекар.

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца от датата на производството, на сухо място и в оригинални, неувредени опаковки.

ОПАКОВКА

Хартиени торби от 25 kг.

База: цимент с минерални пълнители  и висококачествени прахообразни полимери.

Цвят: сив
Зърнометричен състав: до 0.3 мм.

Съотношение при смесване:
– за нанасяне с четка: 6,5 l вода за 25 kг

Време на употреба на готовата смес: около 45 минути

Температура на работа: от +5°C до +30°C

Нанасяне на следващ слой:
– контактен слой след нанасянетона антикорозионния слой и време между нанасянето на последователните слоеве – около 3 часа
– нанасяне на ремонтния или финия разтвор върху контактния слой: когато разтворът изсъхне първоначално и стане леко влажен до максимум 30-60 минути

Адхезия след 28 дни: > 1,5 MPa

Температурна устойчивост: от –50°C до +70°C

Ориентировъчен разход:
– антикорозионен слой: около 1kg/m2  при дебелина около 1 mm
– контактен слой: около 1kg/m2  при дебелина около 1 mm, (очакваният разход може е различен в зависимост от грапавината на основата).