Смес за зидане на тухли МФ02

Смес за зидане на тухли МФ02

ТИП НА МАЗИЛКАТА

Вароциментова

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Отличен разтвор за зидане на тухли, ръчно или машинно, а също така и за видима фугирана зидария.

СВОЙСТВА

  • лесна за разбъркване и нанасяне
  • висока производителност при нанасяне с машина
  • отлично сцепление към основата
  • екологично чист продукт
  • негорима

ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ В MM

Дебелината на слоя да не надвишава 20 mm.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхността на основата трябва да се почисти от прах и каквито и да било замърсявания.

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА

В дълбок съд с гладки стени се наливат 5 l вода за една опаковка. Добавя се сухата смес на части, като се разбърква с миксер или ръчно до получаване на хомогенна смес. Температурата на водата да не надвишава 20°C. Машинното приготвяне на сместа става с всички разпространени специализирани машини, а полагането става с подходяща дюза.

ПОЛАГАНЕ

Разтворът се полага ръчно с мистрия или с машина до 30 минути след приготвянето му.
Сместа да не се полага при температура под 5°C, върху замръзнала основа или при нощна температура по-ниска от 5°C.

ПРЕПОРЪКА

Не се допуска добавяне на други материали в готовия разтвор.

РАЗХОДНА НОРМА

1,7 kg суха смес – 1 m2 при дебелина 1 mm
125 kg суха смес – 1 m3 – тухли (керамични)
25 kg суха смес – 0,2 m3 тухли

СРОК НА ГОДНОСТ

1 година

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на сухо и проветриво място.

Смес за зидане на тухли МФ02

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Зърнистост до 2,00 mm
Обемна плътност 2200 кg/m3
Якост на натиск 3,4 N/mm2 БДС EN 1015 – 11
Якост на огъване 1,1 N/mm2 БДС EN 1015 – 11
Капилярна абсорбция на вода – кg /m² .min0,5 0,128 БДС EN 1015 – 18
Съдържание на хлориди % 0,008 БДС EN 1015 – 17

05
Ид. № 005 НСИОССП
156/13.02.2007 г. и
БДС EN 998-2.
Протокол от изпитване
N 220/20.03.2007 г.
НИИСМ София