Сух и фракциониран силициев пясък

Силициев пясък SIO2 87,20%

Фракция – 0 – 0,33 mm

Фракция – 0,33 – 0,63 mm

Фракция – 0,63 – 2,00 mm

Фракция – 2,00 – 5,00 mm
Силициевият пясък от фракция 0,63 – 2 mm и от фракция 2,00 – 5,00 mm са подходящи за филтри за пречистване на питейни и отпадни води
Пясъкът се предлага в бегове и пале, за които се заплаща депозит. Допълнителни отстъпки в цени за силициев пясък в самосвали и цистерни.

Силициев пясък SIO2 73,00%-фракция под 0,1 мм
Инсталацията има възможност да фракционира пясък до 5мм по предварителна заявка.