Фасадна мазилка Травертино

Фасадна мазилка Травертино

ТИП

Специфична циментова мазилка за фасади. Съдържа бял цимент, неорганични пълнители и специфични реологически добавки.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Травертино е фасадна мазилка с вид на  луксозна каменна облицовка за  външно приложение. Създадена е с цел пресъздаване на външната визия на камъка „травертин”.

СВОЙСТВА

  • лесна направа на сместа
  • отлична адхезия към основата
  • устойчив на изтъркване
  • нетоксичен
  • водоустойчивост
  • висока паропропускливост
  • екологично чист продукт
  • незапалим

XI ДРАЗНЕЩ
R36/37/38 дразнител за очите, дихателните пътища и кожата
R43 възможна е чувствителност при контакт с кожата
Съдържа цимент
Реагира алкално
S2 да се пази от достъп на деца
S22 да не се вдишва праха
S24/25 да се пазят кожата и очите
при контакт да се измива обилно с вода
S26 при контакт с очите да се консултира допълнително с лекар
S36/37 да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици
S46 при поглъщане да се търси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката на етикета
S8 опаковката да се пази от влага

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Преди нанасяне, повърхността трябва да е суха, твърда и добре почистена от прах, мазни петна и несвързани частици. При порьозни основи и основи с неравномерна структура е необходимо да бъдат обработени с ДЕНЕЛ ГРУНД.

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА

Една опаковка от 25 кг. се разбърква с 5,5 л. вода. В дълбок съд с гладки стени се налива точното количество вода за една опаковка, добавя се сухата смес на части и се разбърква с механична бъркалка, докато се получи хомогенна смес. Сместа се оставя да престои около 10 минути, след което се разбърква отново. Така приготвената смес може да се използва в рамките на 3 часа.

ПОЛАГАНЕ

Разтворът се нанася с маламашка върху основата на един слой с дебелина 1-2 мм.

ДЕКОРАЦИЯ

След нанасяне на слой с желаната дебелина, повърхността се обработва с релефен тампон /трева/.  След изсъхване на така положения слой, върху него се нанася ДЕНЕЛ ГРУНД и след изсъхването му се нанася допълнително транспарентен  тониран латекс ProGlazes, който се претърква с помощта на пластмасов / каучуков ракел или гъба.

ПРЕПОРЪКА

Полагането да се извършва върху суха основа и температура от 5°C до 30°C. След употреба инструментите да се измият с вода.
Не се допуска добавяне на други материали.

РАЗХОДНА НОРМА

Приблизително 1,6 kг суха смес на 1 м² при дебелина 1мм.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на сухо и проветриво място

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Зърнистост  до 0.6 mm  БДС ЕN 1015-1
 Плътност в сухо състояние  1040 kg/m³  БДС ЕN 1015-10
 Съдържание на въздух  2.5 %  БДС ЕN 1015-7
 Срок на обработваемост и време за корекция  195 min  БДС ЕN 1015-9
 Якост на натиск  5.1 N/mm²  БДС ЕN 1015-11
 Якост на огъване  2.5 N/mm²  БДС ЕN 1015-11
 Якост на сцепление с основата  1.9 N/mm²  БДС ЕN 1015-12
 Капилярна абсорбция на вода – с (kg/m²min 0.5)  0.89  БДС ЕN 1015-18
 Коефициент на преминаване на водни пари  – µ  5/20  БДС ЕN 1745
 Коефициент на топлопроводност  – λ10,dry  0.27 W/m.K  БДС EN 1745

05
Ид. № 005 НСИОССП
156/13.02.2007 г. и
БДС ЕN 998-1,2
Протокол от изпитване
№  521/30.05.2013 г.
на НИИСМ София