Контактен Грунд

Контактен Грунд

ТИП

Aкрилатен

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Продукт с универсално приложение. Изключително подходящ за нанасяне върху основи с намалена водопопиваемост с цел осигуряване на подходящата база за финалните покрития.

СВОЙСТВА

  • импрегнира, заздравява и създава междинен грапав филм с цел по-добър контакт на базовия и на горния слой
  • подобрява контакта между стари и нови основи.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде суха, без мазнини и остатъци от кофражни масла. Трябва да са отстранени старите, нездраво свързани покрития.

ПОЛАГАНЕ

Посредством четка или валяк за боядисване.

ПРЕПОРЪКА

Опаковката да се разклати добре преди употреба.
Да не се работи при температури по-ниски от 5°C. По време на работа повърхността трябва да се предпазва от валежи. След употреба инструментите веднага да се измият с вода. При попадане върху кожата да се измие възможно по-бързо (въпреки че използваните вещества в грунда отговарят на всички санитарно-медицински норми за безвредност), тъй като грунда полимеризира (изсъхва), и впоследствие отстраняването му
е затруднено. Не се допуска добавяне на други материали в готовия разтвор.

РАЗХОДНА НОРМА

120 g/m² при нанасяне върху плочки
300 g/m² при нанасяне върху силно абсорбиращи повърхности

СРОК НА ГОДНОСТ

1 година

СЪХРАНЕНИЕ

В сухи помещения, при температура от 5°C до 30°C.
Да се предпазва от пряка слънчева светлина.

ОПАКОВКА

5 l (4,5 kg) и 15 kg разфасовки.