Лепило универсал ДЕНКОЛ

Лепило универсал ДЕНКОЛ

ТИП НА ЛЕПИЛОТО

Циментово с фибри, клас С 1

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За лепене на топлоизолационни плоскости от EPS.
За тънкослойно полагане на порьозни керамични, фаянсови и теракотни плочи по подове и стени върху бетон и вароциментови мазилки в сухи помещения.

СВОЙСТВА

  • лесна направа на сместа
  • отлично сцепление към основата
  • отлично заглаждане
  • пропуска газове и пари
  • екологично чист продукт

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхността трябва да бъде чиста, без прах и каквито и да било замърсявания.

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА

В съд с гладки стени се наливат 8 l вода за една опаковка от 25 кг бъркалка или на ръка. Сместа се оставя да престои около 10 минути, след което се разбърква отново, и ако е необходимо, се добавя още вода. Така приготвената смес може да се ползва в рамките на 30 минути.Температурата на водата да не бъде над 20°С.

ПОЛАГАНЕ

Разтворът се нанася ръчно до 30 минути след приготвянето му. Обработва се с назъбена шпакла с размер на зъбите от 5 до 8 mm. Не е желателно нанасянето на лепило на площи, които не могат да се покрият с облицовка за 15-20 минути.

ПРЕПОРЪКА

Не се допуска добавяне на други материали в готовия разтвор.

СРОК НА ГОДНОСТ

1 година

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на сухо и проветриво място.

Лепило универсал ДЕНКОЛ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
За лепене на топлоизолационни плоскости:
Якост на натиск 26,1 N/mm² БДС EN 1015-11
Якост на огъване 5,2 N/mm² БДС EN 1015-11
Якост на сцепление с бетона 960,0 k Ра БДС EN 1015 –12
Якост на сцепление с ЕPS S 100,0 k Ра БДС 13494 (ЕОТА)
Коефициент на капилярна абсорбция на вода – с Kg / m² .min 0,5 0,009 БДС EN 1015 – 18
Коефициент на преминаване на водни пари – μ 15/35 БДС EN 1745
За лепене на плочки:
Якост на сцепление:
при опън след 28 дни 3,8 N/mm² БДС EN 1348 + А1
след потапяне във вода 3,1 N/mm² БДС EN 1348 + А1
след термично третиране 3,8 N/mm² БДС EN 1348 + А1
след 25 цикъла замрaзяване – размразяване 3,1 N/mm² БДС EN 1348 + А1

05
Ид. № 005 НСИОССП
156/13.02.2007 г.
БДС ЕN 12004
БДС EN 13499
Протоколи от изпитване
№ 952/17.09.2008 г. и
ПИТ-ЕС-167-4/11.09.2008 г.
НИИСМ Софи