НЕСВИВАЕМ БЕТОН – ЗАЛИВKА

НЕСВИВАЕМ БЕТОН - ЗАЛИВKА

НОВО!

OБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Високоякостен разтвор на циментова основа с контрол на разширяването предназначен за прецизни заливки на основи на греди, колони, анкерни болтове, фундаментни рамки и плочи на тежки машини и оборудване. Ремонти без свиване и защита от корозивно действие с готови панели, за резервоари и съоръжения за питейна вода.За механично анкериране на HDPE,PP и други пласмасови материали с висока резистенция към химикали и петролни продукти.

СВОЙСТВА

  • Разтвор без свиване, с отлични свойства на течливост и контролирано разширение, което гарантира цялостно запълване на затворени пространства за отлично циментиране и ремонт
  • висока начална и крайна якост
  • продължително разливен и с процес на втвърдяване след 90 минути
  • мразоустойчивост и устойчивост на препарати за размразяване
  •  водоустойчивост, устойчивост на масла, химически и петролни продукти
  • ниско водоциментно съотношение
  • безопасен за използване на закрито и открито

ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ: 10 – 30 мм

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Основата трябва да бъде твърда, добре почистена от прах, мазни петна и замърсявания. Всички нестабилно закрепени частици се отстраняват чрез пясъкоструене, пясъчно-водна струя или механично остъргване. Подготвената основа трябва да се полее обилно (за предпочитане 12-24 часа по-рано) с чиста вода, докато попие равномерно, без остатъци от вода по повърхността. Компонентите, които ще се заливат трябва да бъдат монтирани и фиксирани. Да се използват компактни и нееластични кофражни форми. Кофражът трябва да бъде здрав, здраво укрепен и уплътнен, за да се предотврати изтичане на циментов разтвор.

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА: Една опаковка от 25 кг. се разбърква в 4,0 литра вода. В подходящ съд с гладки стени се налива ¾ от необходимото количество чиста вода  добавя се суха смес на части и се разбърка с машина с подходящ накрайник до получаване на хомогенна смес.  Добавете останалата част от водата и продължете да бъркате, докато сместа придобие нужната консистенция. Разтворът се оставя да престои 3-4 мин., след което се разбърква отново и е готов за работа.

ПОЛАГАНЕ: Разтворът се полага непрекъснато само от едната страна или единия ъгъл за да се избегне въвличане на въздух в сместа. Когато се заливат големи площи препоръчваме да се започне от центъра и да се използва фуния и/или маркуч. Винаги първо заливайте отворите на анкерните болтове и след това продължете с основата на съоръжението. Може да се полага и машинно със стандартните помпи за бетони, мазилки и замазки.

По време на изсъхването трябва да се предпази от прекомерно изпарение на водата поради прекалено висока температура, слънце и вятър. Разтворът трябва да се предпазва и от измръзване.

Температурата на въздуха или основата при полагане трябва да бъде от 5oС до 35oС.

ПРЕПОРЪКА:

Не се допуска добавяне на други материали в готовия разтвор.

Стриктно спазвайте определеното количество вода!

РАЗХОДНА НОРМА: Разходът на смесения с вода разтвор е около 2,0 кg/dm3

СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява на сухо и проветриво място

 

 

Н 315 – Може да причини дразнене на кожата, Н 317 – Може да предизвика алергична кожна реакция, Н 318 – Предизвиква сериозно увреждане на очите, Н 335 – Може да предизвика дразнене на дихателните пътища

Р 261 – Да се избягва вдишване на прах, Р 271 – Да се използва само на открито или на добре проветриви места, Р 304 + Р 340 – При вдишване изведете пострадалия на чист въздух, Р 312 – При неразположение се обадете в Центъра по токсикология, Р 302 + Р 352 – При контакт с кожата – измийте обилно с вода,

Р 280 – Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, Р 332 + Р 313 – При поява на кожно дразнене, потърсете медицинска помощ, Р305 + Р351 + Р338 – При контакт с очите промийте внимателно с вода за няколко минути. Свалете контактните лещи ако има такива и продължете да промивате, Р 333 + Р 313 – При поява на кожно дразнене или обрив на кожата – потърсете медицински съвет

ISO 9001:2008

НЕСВИВАЕМ БЕТОН - ЗАЛИВKА