Саморазливна подова замазка ПН01

Саморазливна подова замазка ПН01

ТИП

Циментова

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Саморазливна смес за прецизно изравняване на бетонови и други подове. Идеална основа за крайни покрития: паркет, ламинат, теракота, мокет, балатум и други. Материалът постига идеална хоризонтална повърхнина, но не е подходящ за повърхности под наклон.

СВОЙСТВА

  • отлична разливаемост
  • лесно се нанася
  • бързосвързваща
  • отлична абразионна устойчивост
  • лесна направа на сместа
  • екологично чист продукт
  • отлично заглаждане

ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ

От 1 до 5 mm

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхността на основата да бъде суха, здрава и много добре почистена. По нея не бива да има пясък, прах, мазни петна, гипс, чакълени зърна и други замърсители. Ако основата е шуплеста, необходимо е да се обработи с ГРУНД. Ако има пукнатини, то те предварително да се запълнят.

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА

Една опаковка от 25 kg се разбърква с 6,5 литра вода и с получения разтвор се покриват около 8 m² площ при дебелина 2 mm.

Температурата на водата да не бъде над 20º С.
В съд с гладки стени се налива точно количество вода за една опаковка, добавя се сухата смес и се разбърква с механична бъркалка (или ръчно) до получаване на хомогенна, мека, пластична и гладка смес. От време на време разтворът се разбърква.
Машинното приготвяне на сместа става в специализирани машини за полагане с подходяща дюза.

ПОЛАГАНЕ

Разтворът се излива с канчок от около 5 l на тънки струи върху подготвената суха и здрава основа на ивици от около 20-40 cm и веднага, за да се изкара въздуха и за да прилепне добре към пода се търка с натиск с иглено мече в различни посоки и се доразстила на пода. След махането на игленото мече, на съответното място разтворът се самонивелира. Една цяла площ се полага наведнъж. Контактът между две бъркала да се обработи добре. При машинно приготвяне на разтвора полагането му става с помощта на маркуча, а разстилането – както при ръчното полагане. Температурата на пода да бъде над 5ºС, а на въздуха в помещението – над 10ºС, но не повече от 25ºС. Особено важно е да няма течение в помещението по време на работа и 24 часа след това.

ПРЕПОРЪКА

Не се допуска добавяне на други материали в готовия разтвор.

РАЗХОДНА НОРМА

1.5 kg суха смес за 1 m² при дебелина 1 mm

СРОК НА ГОДНОСТ

1 година

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на сухо и проветриво място.

Саморазливна подова замазка ПН01

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Зърнистост до 0.3 mm
Обемна плътност > 1500 kg/m³
Якост на натиск 43,4 N/mm² БДС EN 13892-2
Якост на опън при огъване 7,7 N/mm² БДС EN 13892-2
Якост на сцепление с бетон 1,8 N/mm² БДС EN 13892-8
Коефициент на капилярна абсорбция на вода  Kg / m² .min 0,5  0,0039 БДС EN 1015 – 18
Устойчивост на износване cm³/50 cm² 9,83 БДС EN 13892-3

05
Ид. № 005 НСИОССП
156/13.02.2007 г. и
БДС EN 13813.
Протокол от изпитване
№ 213/19.03.2007 г.
НИИСМ София