СБ02 Саниращ разтвор

Ремонтен разтвор за запълване и изравняване на бетон

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • за употреба на закрито и открито
  • еднокомпонентен
  • устойчив на ниски температури и химикали против заледяване на пътищата
  • модифициран с полимери
  • усилен с фибри
  • много добри работни параметри
  • за ръчно и механично полагане

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Ремонтен състав за възстановяване профила на бетон и армиран бетон и за запълване на пукнатини и разрушени части с дебелина на слоя от 5 до 30 мм при еднократно нанасяне. Може да се полага както върху вертикални, така и върху хоризонтални повърхности на открито и на закрито. СБ 01 е част от системата за саниране на бетони и отговаря на всички изисквания на БДС EN 1504 – 3.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Саниращият разтвор СБ 02 има добра адхезия към носимоспособни, чисти бетонни основи, без прах и мазни петна. Корозиралият и карбонизиран бетон и всички нестабилно закрепените слоеве се отстраняват по механичен път. Ръждата от армиращата стомана трябва да бъде отстранена чрез пясъчно-струйна обработка след което прътите трябва да се почистят с въздух под налягане. Армиращите пръти и образувалите се кухини се покриват двукратно със СБ 01, след което се запълват със саниращ разтвор СБ 02. Ремонтният разтвор трябва да се нанесе върху леко влажния контактен слой, но не по-късно от от 30 до 60 мин. В случай, че това време бъде надхвърлено, контактният слой трябва да се нанесе още веднъж, след като нанесеният слой е изсъхнал напълно.

УПОТРЕБА

Приготвяне на разтвора: Една опаковка от 25 кг. се разбърква в 5,5 литра вода. В дълбок съд с гладки стени се налива определеното количество вода за една опаковка, добавя се сухата смес на части и се разбърква с електрическа бъркалка до получаване на хомогенна смес.

Сместта се изчаква около 5 мин. и се разбърква отново. Разтворът може да се приготви и машинно.
Нанасяне на разтвора: Готовият разтвор трябва да се нанесе в рамките на 30 мин. с мистрия или машинно върху контактния слой. При участъците с по-големи размери е препоръчително да се използва вибриране. Повърхността на положената смес трябва да се заглади със стоманена или пластмасова маламашка или гъба в рамките на 5-20 мин. При нанасяне върху вертикални повърхности, разтворът може да бъде с дебелина до 30 мм. Когато разтворът се нанася на няколко слоя, времето между последователните нанасяния не трябва да превишава 3 ч. В противен случай е необходимо да се изчакат 24 ч., основата да се навлажни отново, да се нанесе контактния слой и разтвора да се нанесе отново. След 2 денонощия, CБ 02 може да се покрие с финия циментов разтвор CБ 03.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Саниращият разтвор СБ 02 трябва да се използва в сухи условия, при температури от +5°C до +30°C и относителна влажност под 80%. Разтворът трябва да се защити от прекалено бързо изсъхване. До пълното му изсъхване, разтворът трябва да се защити срещу дъжд.Разтворът не трябва да се смесва с други разтвори или добавки.
Излишният материал може да се почисти с вода, докато е още влажен. След като продуктът се втвърди, отстраняването е възможно само по механичен път.
CБ 02 съдържа цимент и реагира алкално с вода, затова кожата и очите трябва да бъдат защитени. При попадане в очите, да се изплакнат обилно с вода и да се потърси консултация с лекар.

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца от датата на производството, на сухо място и в оригинални, неувредени опаковки.

ОПАКОВКА

Хартиени торби от 25 kг.

База: цимент с минерални пълнители  и висококачествени прахообразни полимери.
Цвят: сив
Зърнистост: 0 ÷ 2,5 мм.
Обемна плътност: > 1500 kg/m³
Съотношение при смесване: 5,5 l вода за 25 kг
Време за узряване: прибл. 5 минути
Време на употреба на готовата смес: около 30 минути
Температура на работа: от +5°C до +30°C
Нанасяне на следващ слой:
– време между нанасянето на последователните слоеве от саниращия разтвор СБ 02: максимум до 3 часа
– нанасяне на финия разтвор: след две денонощия
Свиване след 28 денонощия:
Модул на еластичност при натиск:
Якост на натиск след 28 денонощия:
Якост на опън при огъване след 28 денонощия:
Якост на опън при адхезия след 28 денонощия:
Температурна устойчивост: от –50°C до +70°C
Устойчивост към дъжд:
Разход: около2 kg/m2  за всеки 1 мм дебелина на слоя