СБ03 Фин циментов разтвор

Циментов разтвор за заглаждане на бетонни повърхности

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • за употреба на закрито и открито
  • водонепропусклив
  • еднокомпонентен
  • устойчив на ниски температури и химикали против заледяване на пътищата
  • модифициран с полимери
  • бързо втвърдяване
  • много добри работни параметри

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

CБ 03 е фин циментов разтвор за заглаждане на бетон и армиран бетон, запълване на пукнатини и поправка на повредени повърхности  до 5 mm. Разтворът може да се нанася както върху вертикални, така и върху хоризонтални повърхности на закрито и на открито. СБ 03 е част от системата за саниране на бетони и отговаря на всички изисквания на БДС EN 1504 – 3.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Финният циментов разтвор СБ 03 има добра адхезия към носимоспособни, чисти бетонни основи, без пукнатини и вещества, които могат да влошат адхезията. Корозиралият и карбонизиран бетон и всички нестабилно закрепените слоеве се отстраняват по механичен път. Ръждата от армиращата стомана трябва да бъде отстранена чрез пясъчно-струйна обработка след което прътите трябва да се почистят с въздух под налягане. Армиращите пръти и образувалите се кухини се покриват двукратно със СБ 01, след което се запълват със саниращ разтвор СБ 02. Повърхността се напръсква с вода до лека навлажняване и се нанася финния циментов разтвор СБ 03. При нанасяне на финния разтвор директно върху бетонната основа, същата трябва да се напръска с вода, след което леко влажната основа трябва да се покрие с контактен слой CБ 01. Ремонтният разтвор трябва да се нанесе върху леко влажния контактен слой, но не по-късно от 30 до 60 мин. след неговото полагане. В случай, че това време бъде надхвърлено, контактният слой трябва да се нанесе още веднъж, след като нанесеният слой е изсъхнал напълно

УПОТРЕБА

Приготвяне на разтвора: Една опаковка от 25 кг. се разбърква в 5.5 литра вода. В дълбок съд с гладки стени се налива определеното количество вода за една опаковка, добавя се сухата смес на части и се разбърква с електрическа бъркалка до получаване на хомогенна смес. Сместта се изчаква около 5 мин. и се разбърква отново.
Нанасяне на разтвора: Готовият разтвор трябва да се нанесе в рамките на 30 мин. с мистрия върху влажната основа. Повърхността на положената смес се заглажда със стоманена или пластмасова маламашка или гъба в рамките на 10-30 мин. Когато разтворът се нанася на няколко слоя, времето между последователните нанасяния не трябва да превишава 3 ч. В противен случай е необходимо да се изчакат 24 ч., основата да се навлажни отново, да се нанесе контактен слой и финният циментов разтвор да се нанесе отново. СБ 03 може да се използва и като крайно покритие.
Допълнителна защита на бетона срещу корозия, въздействие на вода, хлориди, агресивни агенти и климатични въздействия се осигурява чрез покриване на СБ 03 с импрегнатор за бетонни конструкции – СБ 04.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Финният циментов разтвор СБ 03 трябва да се използва в сухи условия, при температури от +5°C до +30°C и относителна влажност под 80%. Разтворът трябва да се защити от прекалено бързо изсъхване. До пълното му изсъхване, разтворът трябва да се защити срещу дъжд.
Излишният материал може да се почисти с вода, докато е още влажен. След като продуктът се втвърди, отстраняването е възможно само по механичен път.
CБ 03 съдържа цимент и реагира алкално с вода, затова кожата и очите трябва да бъдат защитени. При попадане в очите, да се изплакнат обилно с вода и да се потърси консултация с лекар.

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца от датата на производството, на сухо място и в оригинални, неувредени опаковки.

ОПАКОВКА

Хартиени торби от 25 kг.

База: цимент с минерални пълнители  и висококачествени прахообразни полимери.
Цвят: сив
Зърнистост: до 0,3 мм.
-съотношение при смесване: 5,5  l вода за 25 kг
-време за узряване: прибл. 5 минути
-време на употреба на готовата смес: около 30 минути
-температура на работа: от +5°c до +30°c
-нанасяне на следващ слой:
-време между нанасянето на последователните слоеве: максимум до 3 часа
-нанасяне на защитен слой: след 3 денонощия
-свиване след 28 денонощия:
-якост на натиск след 28 денонощия:
-якост на опън при огъване след 28 денонощия:
-якост на опън при адхезия след 28 денонощия:
-температурна устойчивост: от –50°c до +70°c
-разход: около 1,2 kg/m²  за всеки 1 мм дебелина на слоя