Шпакловка с фибри ДЕНКОЛ

Шпакловка с фибри ДЕНКОЛ

ТИП

Циментова с фибри, бяла и сива

СВОЙСТВА

  • лесна направа на сместа
  • отлично сцепление към основата
  • отлично заглаждане
  • пропуска газове и пари
  • екологично чист продукт

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За шпакловка на топлоизолационни плоскости от EPS

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхността трябва да бъде чиста, без прах и каквито и да било замърсявания.

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА

Една опаковка от 25 kg се разбърква с 8 l вода. Добавя се на части съдържанието на цялата опаковка и се бърка с механична бъркалка София(или ръчно) до получаване на хомогенна, мека, пластична и гладка смес. От време на време разтворът се разбърква.
Температурата на водата да не бъде над 20°С.

ПОЛАГАНЕ

Разтворът се полага ръчно с мистрия (маламашка) до 30 минути след изготвянето му. След няколко минути се разстила с мастар вертикално и хоризонтално до получаване на равна и гладка повърхност. Полагането да се извършва на суха основа и температура от 5ºС до 25ºС.
Време за обработка: 30 минути.

ПРЕПОРЪКА

Не се допуска добавяне на други материали в готовия разтвор.

СРОК НА ГОДНОСТ

1 година

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на сухо и проветриво място.

Шпакловка с фибри ДЕНКОЛ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Якост на натиск 19,6 N/mm² БДС EN 1015 -11
Якост на огъване 4, 8 N/mm² БДС EN 1015 -11
Якост на сцепление с бетона 700 kРа БДС EN 1015 -12
Якост на сцепление с ЕPS 110 kРа БДС ЕN 13494
Коефициент на капилярна абсорбция – с Kg/m² .min 0,5 0,007 БДС EN 1015 -18
Коефициент на топлопроводност 0,76 БДС ЕN 1745
Коефициент на преминаване на водни пари – μ 15/35 БДС EN 1745

05
Ид. № 005 НСИОССП
156/13.02.2007 г. и
БДС EN 13499
Протокол от изпитване
N 951/17.09.2008 г. на.
НИИСМ София